Katastr nemovitostí: Katastrální úřad

Katastrální úřad se stará o aktuální informace o nemovitostech a pozemcích, které se nacházejí na území České republiky. Úřad pro katastr nemovitostí je možností obdržení informací o majiteli konkrétní nemovitosti nebo parcely. Katastrální úřady využijete vždy, když potřebujete obstarat převod nemovitostí na základě dědických práv, kupujete pozemek nebo dům.

Mezi nejvytíženější katastrální úřady patří Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci a Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

V současnosti najdete katastrální úřady po celé republice. Katastry jsou k mání v každém kraji a takřka v každém větším městě České republiky. K získání ale nemusíte spěchat přímo do budovy katastru nemovistostí ve vašem nejbližším městě, stačí se připojit na internet a využít zdarma, rychle a bez čekání informací z online stránek. Samozřejmě se jedná o obecné informace, s využitím map a dalších grafických ztvárnění. Není možno nechat vše na online vyřízení, když potřebujete potvrzený dokument, musíte se dostavit osobně (převod nemovitosti, koupě nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí apod.). Je však pro vás výhodné si úřední hodiny zjistit online, nebo se i informovat o možnosti objednání na určitou hodinu, tím se zbytečné nepřipravíte o volný čas.

Co všechno katastrální úřad eviduje a o čem se tedy můžete dozvědět potřebné informace? V evidenci se nacházejí pozemky v podobě parcel, budovy s pevným základem se zemí, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory a stavby spojené se zemí pevným základem. Kompletní přehled katastrálních úřadů hledejte na speciálních internetových stránkách.


Propagace a informace
Může vás zajímat

Nové developerské projekty Praha jsou skvělou volbou pro zájemce o atraktivní bydlení v Praze.

Zajímavé informace