Katastr nemovitostí: Výpis z Katastru nemovitostí online

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Potom budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí v listinné podobě. Ten si musíte obstarat sami prostřednictvím katastrálního úřadu ve městě, pod které daná nemovitost spadá. Katastrální úřad ale není v současnosti jedinou institucí, která vám výpis z katastru nemovitostí poskytne – můžete zajít k notáři, na obecní úřad, krajský úřad, na matriční úřady či na Českou poštu. Česká pošta vám odešle výpis z katastru i poštou na dobírku. Ceny za obstarání a vydání potvrzeného výpisu z katastru nemovitostí se u jednotlivých institucí liší.

O výpis z katastru nemovitostí na našem území může požádat anonymní zájemce. Výpis můžete požadovat na základě listu vlastnictví i podle seznamu nemovitostí. K obdržení výpisu musíte znát číslo listu vlastnictví a katastrální území. Dobré je znát parcelní číslo nebo číslo popisné, číslo bytu v domě.Výpis z katastru nemovitostí má několik částí a uvádí informace o majiteli či více majitelích nemovitosti a jejich podílnictví, dále adresu. Najdete zde vše o nemovitosti – o jaký druh se jedná, zda na ni není nějaký druh zástavy.

Je třeba mít na paměti, že k oficiálním účelům musíte mít výpis z katastru nemovitostí v podobě věřejné listiny. Nepostačí vám tedy žádný výpis z online verzí. Prohlédnout si výpis z katastru nemovitostí online je jistě výhodné, ale poslouží vám pouze k nahlížení do katastru nemovitosti. Například si budete chtít zjistit, kdo si zakoupil pole u lesa ve vaší obci, budete se zajímat o konkrétní pozemek na stavění domu, nebo budete plánovat koupi určité nemovitosti od neznámého člověka apod. Online se dozvíte, kdo pozemek vlastní i jeho adresu, ale další bližší kontakty se zde neuvádí. Rovněž si dobře prověříte, zda není na pozemek nebo budovu zástavní právo, exekuce, věcné břemeno atd.


Propagace a informace
Může vás zajímat

Nové developerské projekty Praha jsou skvělou volbou pro zájemce o atraktivní bydlení v Praze.

Zajímavé informace